Pöysä, Ville, Timo Aho, ja Annukka Lahti. 2023. ”Mieheyden moninaiset verkostot – Latourin feministinen luenta”. Sosiologia 60 (3-4):212-29. https://journal.fi/sosiologia/article/view/142395.