Pirhonen, J., Jylhä, M. ja Pietilä, I. (2022) ”Kuolemaan valmistautuminen toimijuutena vanhuudessa”, Sosiologia, 59(1), ss. 4–18. Saatavissa: https://journal.fi/sosiologia/article/view/124637 (Viitattu: 17huhtikuuta2024).