Heimonen, M. ja Harju, A. A. (2022) ”Ambivalentti transkansalaisuus: sukupuolivähemmistöjen kansalaisuuskamppailuista Suomessa”, Sosiologia, 59(2), ss. 110–125. Saatavissa: https://journal.fi/sosiologia/article/view/124646 (Viitattu: 17huhtikuuta2024).