Tiitinen, S. ja Logren, A. (2022) ”Voimaantumisen mahdollisuuksien rakentuminen vuorovaikutuksessa välityömarkkinoiden työvalmennuksessa”, Sosiologia, 59(4), ss. 294–312. Saatavissa: https://journal.fi/sosiologia/article/view/125406 (Viitattu: 20huhtikuuta2024).