Vinkka, B. (2022) ”Kuinka elää menettämisen kanssa, ja sen jälkeen”, Sosiologia, 59(4), ss. 325–327. Saatavissa: https://journal.fi/sosiologia/article/view/125410 (Viitattu: 3kesäkuuta2023).