Rikala, S., Wallin, A. ja Sjöblom, J. (2023) ”Miten sosiaalista kestävyyttä tehdään? Ruohonjuuritason toimijoiden sosiaaliset käytännöt entisen tehdasalueen elävöittämisessä”, Sosiologia, 60(1), ss. 5–21. Saatavissa: https://journal.fi/sosiologia/article/view/128681 (Viitattu: 21helmikuuta2024).