Pöysä, V., Aho, T. ja Lahti, A. (2023) ”Mieheyden moninaiset verkostot – Latourin feministinen luenta”, Sosiologia, 60(3-4), ss. 212–229. Saatavissa: https://journal.fi/sosiologia/article/view/142395 (Viitattu: 19heinäkuuta2024).