[1]
K. Jokinen, ”Relationaalinen itseys ja sosiaalinen side teoriassa ja empiriassa”, sosiologia, vsk. 49, nro 4, ss. 345–346, joulu 2012.