Rikala, S., A. Wallin, ja J. Sjöblom. ”Miten sosiaalista kestävyyttä tehdään? Ruohonjuuritason toimijoiden sosiaaliset käytännöt entisen tehdasalueen elävöittämisessä”. Sosiologia, vsk. 60, nro 1, huhtikuuta 2023, ss. 5-21, https://journal.fi/sosiologia/article/view/128681.