Jokinen, Kimmo. ”Relationaalinen itseys ja sosiaalinen side teoriassa ja empiriassa”. Sosiologia 49, no. 4 (joulukuuta 1, 2012): 345–346. Viitattu toukokuuta 28, 2024. https://journal.fi/sosiologia/article/view/124033.