Pirhonen, Jari, Marja Jylhä, ja Ilkka Pietilä. ”Kuolemaan valmistautuminen toimijuutena vanhuudessa”. Sosiologia 59, no. 1 (tammikuuta 1, 2022): 4–18. Viitattu huhtikuuta 20, 2024. https://journal.fi/sosiologia/article/view/124637.