Rikala, Sanna, Antti Wallin, ja Jonas Sjöblom. ”Miten sosiaalista kestävyyttä tehdään? Ruohonjuuritason toimijoiden sosiaaliset käytännöt entisen tehdasalueen elävöittämisessä”. Sosiologia 60, no. 1 (huhtikuuta 5, 2023): 5–21. Viitattu helmikuuta 21, 2024. https://journal.fi/sosiologia/article/view/128681.