1.
Rikala S, Wallin A, Sjöblom J. Miten sosiaalista kestävyyttä tehdään? Ruohonjuuritason toimijoiden sosiaaliset käytännöt entisen tehdasalueen elävöittämisessä. sosiologia [Internet]. 5. huhtikuuta 2023 [viitattu 15. kesäkuuta 2024];60(1):5-21. Saatavissa: https://journal.fi/sosiologia/article/view/128681