[1]
Paqvalen, R. 2021. Om museernas historiebruk och förändringsarbetets utmaningar. SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti. 14, 1-2 (tammi 2021), 139-142. DOI:https://doi.org/10.23980/sqs.101465.