[1]
Kähkönen, L. ja Wickman, J. 2015. Sukupuolen moninaisuus ja queer-näkökulmat, I–X. SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti. 7, 1–2 (tammi 2015).