[1]
Kihlman, A. 2020. Minäkuvallisia interventioita normatiivisten kerrontarakenteiden ulkopuoliseen: Paikantumisen queer-luentaa Beda Stjernschantzin, Sigrid af Forsellesin ja Ellen Thesleffin taiteessa. SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti. 13, 1-2 (tammi 2020), 39–57. DOI:https://doi.org/10.23980/sqs.89128.