(1)
Paqvalen, R. Om Museernas Historiebruk Och förändringsarbetets Utmaningar. SQS 2021, 14, 139-142.