(1)
Kihlman, A. SQS 1–2/2020: Sisällys / Innehåll / Contents. SQS 2021, 14.