(1)
Fredriksson, M. Möten Mellan Queer Och Religion. SQS 2015, 9, 56–58.