(1)
Fredriksson, M. Möten mellan queer och religion. SQS 2015, 9, 56–58.