(1)
Alasuutari, V. Queerin muistamisen tärkeydestä ja vaikeudesta. SQS 2017, 11, 52–55.