Paqvalen, R. (2021). Om museernas historiebruk och förändringsarbetets utmaningar. SQS – Suomen Queer-Tutkimuksen Seuran Lehti, 14(1-2), 139-142. https://doi.org/10.23980/sqs.101465