Kihlman, A. (2021). SQS 1–2/2020: Sisällys / Innehåll / Contents. SQS – Suomen Queer-Tutkimuksen Seuran Lehti, 14(1-2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sqs/article/view/101479