Taavetti, R. (2021). ”Jotta meidät muistettaisiin sellaisina kuin elimme”: Queerit äänet ja muistitietoarkistojen hiljaisuudet. SQS – Suomen Queer-Tutkimuksen Seuran Lehti, 15(1-2), 37–53. https://doi.org/10.23980/sqs.112513