Kähkönen, L., & Wickman, J. (2015). Sukupuolen moninaisuus ja queer-näkökulmat, I–X. SQS – Suomen Queer-Tutkimuksen Seuran Lehti, 7(1–2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sqs/article/view/50793