Jyränki, J., Kangasvuo, J., Jokila, H., & Sorainen, A. (2007). Intiimiyden uudet normit: Monisuhteisuus haastaa uuskunniallisuuden? 62–77. SQS – Suomen Queer-Tutkimuksen Seuran Lehti, 2(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sqs/article/view/53679