Alasuutari, V. (2017). Queerin muistamisen tärkeydestä ja vaikeudesta. SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti, 11(1), 52–55. https://doi.org/10.23980/sqs.66355