Juvonen, T. (2020). NIMEÄMISEN MAHTI Sukupuolta ja seksuaalisuutta kuvaavien termien suhteisuudesta . SQS – Suomen Queer-Tutkimuksen Seuran Lehti, 13(1-2), 1–22. https://doi.org/10.23980/sqs.89126