Juvonen, Tuula. 2020. ”NIMEÄMISEN MAHTI Sukupuolta Ja Seksuaalisuutta Kuvaavien Termien Suhteisuudesta”. SQS – Suomen Queer-Tutkimuksen Seuran Lehti 13 (1-2):1-22. https://doi.org/10.23980/sqs.89126.