Paqvalen, R. (2021) ”Om museernas historiebruk och förändringsarbetets utmaningar”, SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti, 14(1-2), ss. 139-142. doi: 10.23980/sqs.101465.