Kihlman, A. (2021) ”SQS 1–2/2020: Sisällys / Innehåll / Contents”, SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti, 14(1-2). Saatavissa: https://journal.fi/sqs/article/view/101479 (Viitattu: 6maaliskuuta2021).