Taavetti, R. (2021) ”’Jotta meidät muistettaisiin sellaisina kuin elimme’: Queerit äänet ja muistitietoarkistojen hiljaisuudet”, SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti, 15(1-2), ss. 37–53. doi: 10.23980/sqs.112513.