Taavetti, R. (2015) ”Siiri ja minä. Lesboelämän kirjoittaminen ja lukeminen muistitiedossa. 1–19.”, SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti, 8(1–2). Saatavissa: https://journal.fi/sqs/article/view/49710 (Viitattu: 13marraskuuta2019).