Raninen, S. (2008) ” 20–29”., SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti, 3(2). Saatavissa: https://journal.fi/sqs/article/view/53620 (Viitattu: 24helmikuuta2024).