Tihinen, J.-H. (2007) ” 115–116”., SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti, 2(1). Saatavissa: https://journal.fi/sqs/article/view/53686 (Viitattu: 27syyskuuta2021).