Sorainen, A. (2006) ”Varjolektio: Hälisevää hiljaisuutta rikosoikeuden kaapissa, 132–136.”, SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti, 1(1). Saatavissa: https://journal.fi/sqs/article/view/53727 (Viitattu: 11heinäkuuta2020).