Alasuutari, V. (2017) ”Queerin muistamisen tärkeydestä ja vaikeudesta”, SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti, 11(1), ss. 52–55. doi: 10.23980/sqs.66355.