Kihlman, A. (2020) ”Minäkuvallisia interventioita normatiivisten kerrontarakenteiden ulkopuoliseen: Paikantumisen queer-luentaa Beda Stjernschantzin, Sigrid af Forsellesin ja Ellen Thesleffin taiteessa”, SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti, 13(1-2), ss. 39–57. doi: 10.23980/sqs.89128.