[1]
A. Kihlman, ”SQS 1–2/2020: Sisällys / Innehåll / Contents”, SQS, vsk. 14, nro 1-2, tammi 2021.