[1]
T. Sudenkaarne ja J. Wickman, ”Pervot parantumiset ja parantamiset”, SQS, vsk. 11, nro 1, s. I–VII, loka 2017.