[1]
A. Kihlman, ”Minäkuvallisia interventioita normatiivisten kerrontarakenteiden ulkopuoliseen: Paikantumisen queer-luentaa Beda Stjernschantzin, Sigrid af Forsellesin ja Ellen Thesleffin taiteessa”, SQS, vsk. 13, nro 1-2, ss. 39–57, tammi 2020.