Paqvalen, R. ”Om Museernas Historiebruk Och förändringsarbetets Utmaningar”. SQS – Suomen Queer-Tutkimuksen Seuran Lehti, Vsk. 14, nro 1-2, tammikuuta 2021, ss. 139-42, doi:10.23980/sqs.101465.