Alasuutari, V. ”Queerin muistamisen tärkeydestä ja vaikeudesta”. SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti, vsk. 11, nro 1, lokakuuta 2017, ss. 52–55, doi:10.23980/sqs.66355.