Juvonen, T. ”NIMEÄMISEN MAHTI Sukupuolta Ja Seksuaalisuutta Kuvaavien Termien Suhteisuudesta”. SQS – Suomen Queer-Tutkimuksen Seuran Lehti, vsk. 13, nro 1-2, tammikuuta 2020, ss. 1-22, doi:10.23980/sqs.89126.