Kihlman, A. ”Minäkuvallisia interventioita normatiivisten kerrontarakenteiden ulkopuoliseen: Paikantumisen queer-luentaa Beda Stjernschantzin, Sigrid af Forsellesin ja Ellen Thesleffin taiteessa”. SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti, vsk. 13, nro 1-2, tammikuuta 2020, ss. 39-57, doi:10.23980/sqs.89128.