Juvonen, Tuula. ”NIMEÄMISEN MAHTI Sukupuolta Ja Seksuaalisuutta Kuvaavien Termien Suhteisuudesta”. SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti 13, no. 1-2 (tammikuuta 21, 2020): 1–22. Viitattu tammikuuta 17, 2022. https://journal.fi/sqs/article/view/89126.