Kihlman, Asta. ”Minäkuvallisia interventioita normatiivisten kerrontarakenteiden ulkopuoliseen: Paikantumisen queer-luentaa Beda Stjernschantzin, Sigrid af Forsellesin ja Ellen Thesleffin taiteessa”. SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti 13, no. 1-2 (tammikuuta 21, 2020): 39–57. Viitattu huhtikuuta 22, 2024. https://journal.fi/sqs/article/view/89128.