1.
Paqvalen R. Om museernas historiebruk och förändringsarbetets utmaningar. SQS [Internet]. 7. tammikuuta 2021 [viitattu 1. maaliskuuta 2021];14(1-2):139-42. Saatavissa: https://journal.fi/sqs/article/view/101465