1.
Alasuutari V. Queerin muistamisen tärkeydestä ja vaikeudesta. SQS [Internet]. 13. lokakuuta 2017 [viitattu 1. joulukuuta 2023];11(1):52–55. Saatavissa: https://journal.fi/sqs/article/view/66355