https://journal.fi/sqs/issue/feed SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti 2022-12-30T13:24:07+02:00 Päätoimittajat / Editors 1/2023 Varpu Alasuutari varpu.alasuutari@tuni.fi Open Journal Systems <p>SQS-lehti on Suomen Queer-tutkimuksen Seuran toimittama tieteellinen open access -verkkojulkaisu. Siinä on julkaistu vuodesta 2006 alkaen queer-tutkimuksen alaan liittyvää monitieteistä tutkimusta.</p> <p>Queer-tutkimuksen tavoitteena on tehdä näkyväksi ja kyseenalaistaa erilaisia identiteettikategorioita, kuten esimerkiksi sukupuolta, seksuaalisuutta, rotua, kansallisuutta ja luokkaa. Queer-tutkimukseen lukeutuu esimerkiksi ei-normatiivisten seksuaalisuuksien ja sukupuolten tutkimus ja kriittinen heteronormatiivisuuden tarkastelu.</p> <p>SQS-lehdessä noudatetaan anonyymia refereekäytäntöä. Lehdessä julkaistaan tieteellisten artikkelien lisäksi queer-tutkimusta koskevia puheenvuoroja ja katsauksia sekä kirja-arvosteluja. Lehti on kolmikielinen: tekstejä julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.&nbsp;</p> <p><strong><a href="/index.php/sqs/about/submissions#onlineSubmissions">Tekstien lähetys lehteen</a></strong></p> https://journal.fi/sqs/article/view/125797 Kirjoittajat / Contributors 2022-12-30T13:24:07+02:00 Päivi Valotie 2022-12-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti https://journal.fi/sqs/article/view/125681 Ei-heteroseksuaalisten ihmisten toimintatilat lappilaisissa kyläyhteisöissä 2022-12-21T17:07:15+02:00 Hanna Peltomaa 2022-12-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti https://journal.fi/sqs/article/view/125682 St Petersburg LGBTIQ+ Activists Acquire, Develop and Apply Various Tactics in Tense and Oppressive Atmosphere 2022-12-21T17:12:13+02:00 Pauliina Lukinmaa 2022-12-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti https://journal.fi/sqs/article/view/125612 “My Lies and Liaisons with Marilyn” 2022-12-20T15:29:51+02:00 Kari Silvola <p>In this autobiographical/autofictional article, I analyze the representation of masculinity, an advertising poster for a new Finnish cigarette brand from the 1990s recession, when a new man, a “softie,” debuted under the pressure of the traditional male model and the twenty-first-century dudes and lads. The model posing in the poster is a homosexual, me. In the article I ask whether a gay could represent a Finnish man in the early 1990s or only present him. I examine the picture with a queer eye in search of inconsistencies and distortions that break present alternative interpretations to heteronormativity.</p> <p><strong>Keywords:</strong> homosexuality, masculinity, heteronormativity, advertising, representation, autofiction</p> <p><strong>”Valheeni ja viettelykseni Marilyn kanssa”: Downtown-miehen eli Marlboro-miehen suomalaisen manttelinperijän autofiktiivinen representaatio</strong></p> <p>Analysoin autobiografisessa/autofiktiivisessä artikkelissani maskuliinisuuden representaatiota, uuden suomalaisen tupakkamerkin julistetta, lama-ajalta 1990-luvun alusta, jolloin uusi mies, ”pehmo”, debytoi perinteisen miehen mallin ja 2000-luvun äijien ja jätkien puristuksessa. Julisteessa poseeraava malli on homoseksuaali, minä. Artikkelissa kysyn, voisiko homo edustaa suomalaista miestä 1990-luvun alussa vai vain esittää tätä. Tarkastelen kuvaa queerilla katseella etsien epäjohdonmukaisuuksia ja vääristymiä sen heteronormatiivisuudessa ja esitän sille vaihtoehtoisia tulkintoja.</p> <p><strong>Avainsanat:</strong> homoseksuaalisuus, maskuliinisuus, heteronormatiivisuus, mainonta, representaatio, autofiktio</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti https://journal.fi/sqs/article/view/125615 Coming up Roses 2022-12-20T16:06:52+02:00 Joonas Säntti <p>Discussing two short stories by contemporary Scottish author Ali Smith, my article recommends a close reading of short prose narratives as potential examples of ungendered character-narration. I combine queer and unnatural narrative theory to consider how forms of telling contribute to gender ambiguity. Further, I advocate interpretative strategies that resist naturalization and causal explanations. Instead, a queer reading of Smith’s “erosive” (2003) and “The beholder” (2015) delights in their ambiguity, waywardness, and narrative inventiveness. The texts can be approached as exercises in unknowing.</p> <p><strong>Keywords:</strong> queer narratology, unnatural narratology, ungendering, narrative voice, causality, Ali Smith</p> <p><strong>Ruusuisia aikoja: sukupuolen monitulkintaisuus ja epäluonnollisuus kahdessa Ali Smithin novellissa</strong></p> <p>Artikkeli käsittelee kahta skotlantilaisen nykykirjailija Ali Smithin novellia. Ehdotan lyhyiden proosatekstien lähilukua mahdollisina esimerkkeinä sukupuolittamattomista henkilökertojista. Yhdistelen queeriä ja epäluonnollista kertomusteoriaa osoittaakseni, kuinka kerrontaratkaisut vaikuttavat sukupuolen monitulkintaisuuteen. Artikkeli myös suosittelee tulkintastrategioita, jotka vastustavat luonnollistavia ja kausaalisia selityksiä. Näiden sijaan queer luenta Smithin novelleista ”erosive” (2003) ja ”The beholder” (2015) nauttii niiden ambiguiteetista, arvaamattomuudesta ja kerronnallisesta kekseliäisyydestä. Tekstejä voi tarkastella aktiivisen tietämättömyyden harjoituksina.</p> <p><strong>Avainsanat:</strong> queer-narratologia, epäluonnollinen narratologia, sukupuolettomuus, kertoja, kausaalisuus, Ali Smith</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti https://journal.fi/sqs/article/view/125795 Sisällys / Contents 2022-12-30T12:49:00+02:00 Päivi Valotie 2022-12-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti https://journal.fi/sqs/article/view/125796 On the Borderlands of Queer Representations 2022-12-30T12:57:22+02:00 Sanna Karkulehto 2022-12-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti https://journal.fi/sqs/article/view/125683 La Mestizan tietoisuus 2022-12-21T17:17:50+02:00 Kaisa Ilmonen 2022-12-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti https://journal.fi/sqs/article/view/125684 Bi- ja panseksuaalisuus 2022-12-21T17:19:58+02:00 Varpu Alasuutari 2022-12-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti https://journal.fi/sqs/article/view/125685 A Conference Report from Queer Tentacles 2022-12-21T17:22:04+02:00 Sofia Bister 2022-12-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti https://journal.fi/sqs/article/view/125678 Ihailtavat muunsukupuoliset sankarit 2022-12-21T16:32:54+02:00 Dess Terentjeva 2022-12-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti https://journal.fi/sqs/article/view/125679 Playing Trans Stories, Generations, and Community 2022-12-21T16:45:31+02:00 Cody Mejeur 2022-12-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 SQS – Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehti